Klonder, A. (2020). Wojciech Tygielski, W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, red. Anna Kalinowska, Warszawa 2019 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 68(4), 613–614. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2510