Bednarek, A. (2022). Album Kolei Lwowsko-Czerniowieckiej i jego autor — Adolf Schoon von Corbitzthal (1830–1904). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), 71–96. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.004