Związek, T. (2022). Mechanizmy poboru podatków nadzwyczajnych na początku XVI w. na przykładzie kaliskich rejestrów poborowych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), 3–33. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.001