Getka-Kenig, M. (2022). Zagadnienia budownictwa cywilnego w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego (1815–1830). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), 51–70. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.003