Popiołek, B. (2021). Szlachecki dwór kobiecy w świetle raptularzy domowych i regestrów majątkowych z początku XVIII wieku na przykładzie dworu Teresy z Potockich Zamoyskiej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(4), 477–496. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2687