Wyczółkowski, D. (2021). Średniowieczny kościół Świętego Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu — badania i interpretacje. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), 143–160. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.2.001