Bis, W. (2021). Wilczyska – mieszkalno-obronna siedziba na pograniczu Mazowsza i Małopolski z końca XV – drugiej połowy XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(3), 301–320. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.3.002