Niemira, K. (2022). Sklep Chaudoirów. Przyczynek do badań nad warszawskim rynkiem wyrobów luksusowych w wieku XVIII. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), 35–49. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.002