Starzyński, M. (2022). „Mistrzowie koziobrodzi” — krawcy i ich cech w Krakowie XIV–XV wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 151–164. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.002