Jankowski, A. (2021). „By umarłą widzieć… okno się musiało w trunnie wyrząć”. Rozważania o początkach portretu trumiennego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(1), 57–74. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.1.004