Górzyński, M. (2022). W stronę procesualnej historii architektury. Propozycje metodologiczne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), 97–114. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.1.005