Mosakowski, Z. (2022). „Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego”. 1st Annual millPOLstone Workshop, Koszalin, 1–2 września 2021 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(1), 119–121. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2837