Gaziński, R. (2021). Urzędnicy centralni książąt szczecińskich w XVI i na początku XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), 161-178. https://doi.org/10.23858/KHKM69.2021.2.002