Kowalczyk-Heyman, E. (2021). Miloš Čierny, Noémi Beljak Pažinová, Ján Beljak, Zdobená kostená rukoväť z Pustého Hradu vo Zvolene, „Študijné Zvesti Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied”, t. 65, 2020, nr 2, s. 371–381 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 69(2), 269. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/2853