Ilski, J. (2022). Pierścień z grodziska w Błoniu. Przykład kultury materialnej i duchowej w obrębie dworu książęcego Konrada Mazowieckiego. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 127–150. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.001