Nechytailo, P. (2022). Naczynia ceramiczne z drugiej połowy XV–pierwszej połowy XVI wieku z badań wykopaliskowych na Polskim Rynku w Kamieńcu Podolskim. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 231–236. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.006