Kozdrach, M. (2022). Nekropolia Kochanowskich? Osiemnastowieczne pochówki w kaplicach zwoleńskiego kościoła w świetle metryk parafialnych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 201–230. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.2.005