Kowalczyk, M., & Żołądź-Strzelczyk, D. (2022). Żywienie dziecka w polskiej rodzinie szlacheckiej w drugiej połowie XVIII wieku na przykładzie Stasia Tretera. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 419–433. https://doi.org/10.23858/KHKM70.2022.4.002