Kowalczyk-Heyman, E. (2022). Słownik historyczno-geograficzny ziemi czerskiej w średniowieczu, z. 1 A – Cychry. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(2), 258–259. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3187