Klonder, A. (2022). Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(3), 363–366. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3293