Związek, T., Leńczuk, M., & Zachara-Związek, U. (2023). Lustracja królewskich puszcz, lasów i borów na Mazowszu z 1566 roku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), 181–201. https://doi.org/10.23858/KHKM71.2023.2.004