Čelkis, T. (2022). Realne i wyobrażone granice i rubieże Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. Dorota Michaluk. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 507–512. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3334