Dobrowolski, P. (2022). Konrad Niemira, Honor bez egzageracji. Magnackie zakupy i świat rzeczy paryskich w XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 513–515. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3335