Klonder, A. (2022). Dariusz Łukasiewicz, Życie codzienne w Królestwie Prus w latach 1701–1933. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 516–519. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3336