Rottermund, K. (2022). Janusz Musialik, Fisharmonia w kulturze ziem polskich XIX i XX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 70(4), 520–521. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3337