Mencfel, M. (2023). Anna Sobecka, Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(2), 219–224. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3525