Bielecki, K. (2023). Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Ogrody zwierząt. Staropolskie zwierzyńce i menażerie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 507–516. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3680