Klonder, A. (2023). Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Przeobrażenia Gdańska na tle procesów modernizacyjnych wschodnich prowincji Prus w XIX wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 71(4), 527–533. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/3682