Grata, P. (2014). Przemysł rektyfikacyjny w Polsce w okresie istnienia Państwowego Monopolu Spirytusowego (1924–1939). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(1), 55–71. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/738