Jankowski, A. (2014). Patronka cywilizacyjnej przemiany. Biała legenda Marianny Skórzewskiej wykreowana w dobie upadku Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(2), 227–241. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/779