Związek, T. (2014). Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Rafał Kubicki, Gdańsk 2012 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(2), 292–302. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/786