Przybyłowicz, O. M. (2014). Rachunki za pogrzeby sióstr norbertanek klasztoru na Zwierzyńcu (XVII–XVIII wiek). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(3), 431–440. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/800