Jankowski, A. (2014). Splendor pędzlem kreowany : dekoracje ścienne jako wyraz ambicji benefaktorów świątyń drewnianych wielkopolskiej prowincji. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 488–498. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/804