Mączyński, R. (2014). Wzorniki architektoniczne doby klasycyzmu : rozważania nad prospektywnym charakterem proponowanych rozwiązań. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 501–526. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/805