Dumanowski, J. (2014). Wiedza, narracja i smak: staropolskie książki kucharskiei porady kulinarne jako źródło historyczne. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 527–539. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/806