Kowalczyk, M. E. (2014). „W powszechny zwyczaj to weszło,zaczynać młodzi płci obojej naukę od geografii”, czyli o kulturotwórczej roli podręczników geograficznych w Polsce XVIII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 568–578. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/809