Gawęcka, B. M. (2014). Polskie poradniki dotyczące utrzymania kościołów z drugiej połowy XIX i początku XX wieku (do 1918 r.). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 579–585. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/810