Opioła-Cegiełka, M. (2014). Polskie poradniki gospodarstwa domowego z drugiej połowy XIX i początku XX wieku o służących : między wzorcem a realiami. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 587–594. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/811