Wnęk, J. (2014). Polska literatura rolnicza 1795–1918: (podręczniki, poradniki, prasa). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 596–612. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/812