Opaliński, D. (2014). Dyszlem i pod parą, czyli o galicyjskim kolejowo-pocztowym rozkładzie jazdy z 1867 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 613–624. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/813