Kowalczyk-Heyman, E. (2014). Znalezisko kolejnej średniowiecznej rękojeści antropomorficznej w Polsce. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 625–635. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/814