Kajzer, L. (2014). Rezydencja królewska na Wawelu w czasach Zygmunta Starego: program użytkowy i ceremonialny, Stanisław Mossakowski, Warszawa 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4). Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/815