Bogucka, M. (2014). Gdańsk - miasto od nowa: kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970, Piotr Perkowski, Gdańsk 2013 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 641–643. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/816