Bis, W. (2014). Dzieła sztuki rusznikarskiej ze zbiorów polskich, red. nauk. Aleksandra Mierzejewska, Toruń 2013 [notka]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 645–646. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/817