Kilijańska, A. (2014). Kolekcja złotnictwa norymberskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 655–669. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/820