Przybyłowicz, O. M. (2014). "Działalność fundacyjna biskupów krakowskich: konferencja naukowa w 650 rocznicę konsekracji gotyckiej katedry na Wawelu oraz 650. rocznicę założenia Akademii Krakowskiej", Kraków, 23-26 kwietnia 2014 r. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 62(4), 670–673. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/821