Zachara-Związek, U. (2015). Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w drugiej połowie XV wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), 29–40. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/824