Jankowski, A. (2015). „Pierwszy” w toruńskim panteonie ludzi nauki i sztuki. Uwagi o książce Gwido Chmarzyński i jego dzieło „Sztuka w Toruniu” [artykuł recenzyjny]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(1), 157–160. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/833