Domżał, R. (2015). Nowoczesne techniki dokumentacji zabytkowych łodzi i statków. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(3), 535–540. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/866