Kajzer, L. (2015). Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Piotr Lasek, Warszawa 2014 [recenzja]. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 63(3), 541–551. Pobrano z https://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/867